niedziela, 13 października 2013
***


Gałązka kosodrzewiny


***