środa, 10 lipca 2013

Mylna Przełęcz

Mylna Przełęcz


Mylna Przełęcz (2096 m) słow. Mylné sedlo to przełęcz w polskich Tatrach Wysokich w bocznej, północnej grani Zawratowej Turni (2242m), którą oddziela od masywu Zadniego Kościelca (2162m). Grań opadająca z Zawratowej Turni w kierunku przełęczy jest łagodniejsza, choć z uskokiem w dolnej części, natomiast w kierunku Zadniego Kościelca biegnie grań krótsza, choć znacznie trudniejsza, z kilkoma niemal pionowymi uskokami.
W tej drugiej grani występuje w nazewnictwie kilka pomniejszych szczytów i przełączek, z których najbliższa Mylnej Przełęczy jest pobliska, ledwo zauważalna, Mylna Strażnica.
Mylna Przełęcz ma dwa siodła rozdzielone wyraźną, skalistą kopką. Niższe i łatwiej dostępne jest siodło północne.
Przełęcz zawieszona jest nad górnymi piętrami Doliny Gąsienicowej. Ściślej, nad Mylną Kotlinką od zachodu w Zielonej Dolinie Gąsienicowej oraz nad kotłem Zmarzłego Stawu od wschodu w Czarnej Dolinie Gąsienicowej. Na wschodnią stronę z przełęczy i jej okolic opadają urwiste ścianki kilkudziesięciometrowej wysokości uniemożliwiające łatwe wejście (trudności minimum II). Od zachodniej strony na główne siodło przełęczy wyprowadza krótki, wąski żlebek, poniżej którego znajduje się trawiasto-piarżysty teren.
Mylna Przełęcz stanowi łatwy dostęp i początek bardzo popularnej wśród turystów i taterników Grani Kościelców.

SPACER GRANIĄ
Kościelcowa
Przełęcz
|
Zadni Kościelec-----Kościelcowe Kopki
|
Mylna Przełęcz
|
|
Zawratowa Turnia
/\
Niebieska
Przełęcz
Zawrat

Podobno Janusz Chmielowski wszedł na przełęcz najłatwiejszą drogą od zachodniej strony i nie znalazł drogi zejściowej na stronę Czarnej Doliny Gąsienicowej. Stąd właśnie nadał jej taką nazwę, która była później nazwotwórcza dla turniczek i przełączek w południowej grani Zadniego Kościelca.


Szlaki prowadzące na Mylną Przełęcz:
Na Mylną Przełęcz nie prowadzą żadne znakowane szlaki. Jest ona położona w terenie udostępnionym dla taternictwa.

Z Karbu:
trawers ściany Kościelca
Z siodła przełęczy wyraźną, niemal poziomą ścieżką tuż pod zachodnią ścianą Kościelca do momentu, w którym podstawa tej ściany zaczyna się mocno podnosić. Opada stąd żleb wiodący ku Kościelcowej Przełęczy. Dalej niemal poziomo (już bez wyraźnej ścieżki) pod najniższymi skałkami ściany Zadniego Kościelca i pod tą ścianą do chwili, w której podstawa ściany podobnie zaczyna się podnosić ku grani.
z Karbu na Mylną Przełęcz
Stąd w górę wzdłuż podstawy ściany miejscami widoczną ścieżynką ku widocznej z dołu, odsuniętej o kilkadziesiąt metrów od ściany, skalistej grzędzie opadającej z Mylnej Strażnicy z widoczną trójkątną skałą na górze.
Pod najniższymi skałkami tej grzędy dalej w prawo do jej minięcia po piargach i zaraz za nią wprost w górę piarżysto-trawiastym terenem (tutaj już wyraźną ścieżką) do małego żlebka opadającego z północnego siodła przełęczy (do tej pory 0-). Żlebkiem po skałkach w górę ok. 30 metrów łatwo na przełęcz (0-, 30m 0+, 45 minut).

na Niżnie Mylne Wrótka
Można również łatwo dostać się na Grań Kościelców ponad Mylną Przełęczą tuż pod uskokiem Szafy. po minięciu ściany Zadniego Kościelca należy iść w górę wzdłuż jej podstawy do widocznej z daleka trawiastej załupy utworzonej z ww ściany i grzędy Mylnej Strażnicy.
wyjścia na grań
Ponad trójkątną skałą w grzędzie dalej po coraz węższych trawnikach w prawo aż do krawędzi grzędy (widoczna, niedostępna wprost, Mylna Przełęcz kilkanaście metrów poniżej, dotąd bez trudności). Dalej przed blokującą dostęp do grani skałą po małym trawniku skośnie w górę w lewo i ostatni fragment po skałkach w niewielkiej ekspozycji kilka metrów łatwo (0+) na Niżnie Mylne Wrótka.

Uwaga: Niektóre publikacje podają w wariancie na Niżnie Mylne Wrótka trudności nieco trudno I. W rzeczywistości jest to nie więcej niż 4-5 metrów najwyżej łatwego (0+) terenu tuż pod granią, pozostała część jest bez trudności.Nasze wejścia:

Położenie na mapie:

Widoki na Mylną Przełęcz:
Widok na Mylną Przełęcz
Mylna Przełęcz spod Koziej Przełęczy
Widok na Mylną Przełęcz
Mylna Przełęcz z Zawratowej Turni
Widok na Mylną Przełęcz
Mylna Przełęcz z Pośredniej Turni
Autorzy na przełęczy:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz