niedziela, 7 lipca 2013

Przełączka pod Palcem

Przełączka pod Palcem

Przełączka pod Palcem (ok. 2210 m) słow. Štrbina pod Palcom, Štrbina za Palcom to wąska, dwusiodłowa przełączka w bocznej grani Koprowego Wierchu oddzielająca Mały Koprowy Wierch (2329m) na wschodzie od Wyżniego Pośredniego Wierszyka (2235m) na zachodzie. Siodła przełęczy rozdzielone są rzucającą się w oczy niewielką, acz strzelistą turniczką - Palcem (ok. 2220m). Niższe, choć nieznacznie, jest wschodnie siodełko.
Sąsiednie granie - najwyższy punkt Wyżniego Pośredniego Wierszyka i najniższa część Małego Koprowego Wierchu opadają na siodełka przełęczy dość stromymi graniami około 25-30 metrowej wysokości, przez co Palec jest od sąsiednich uskoków niższy i z niewielu miejsc widoczny (np. Hruby Wierch, Cubryna). Obecność Palca nadaje jednak przełęczy dość wyjątkowy wygląd.
Na południe, do Doliny Hlińskiej oraz na północ do Doliny Piarżystej opadają z przełęczy strome żleby. Żleb południowy w górnej części rozdzielony jest długą, wąską grzędą opadającą z Palca. Grzęda ta zanika po kilkudziesięciu metrach i obydwa żlebki łączą się ze sobą, a po kolejnych około 100 metrach cały żleb łączy się z depresją opadającą z górnej części grani Wyżniego Pośredniego Wierszyka.

SPACER GRANIĄ
Przybylińska
Przełęcz Wyżnia
\
Wyżni Pośredni Wierszyk
\
Przełączka
pod Palcem (zach)
-Palec-Przełączka
pod Palcem
-----Mały Koprowy
Wierch
--Koprowa
Ławka
Nazwotwórczy dla Przełączki pod Palcem jest rozdzielający ją Palec. Przełęcz bywa też nazywana w niektórych publikacjach trochę inaczej - Przełączka ku Palcu. Spotyka się również odrębne nazwy dla obydwu siodełek zapożyczone z nazw słowackich - Szczerbina pod Palcem, Szczerbina za Palcem.

Szlaki prowadzące na Przełączkę pod Palcem:
zejście z Wyżniego Pośredniego Wierszyka
Na Przełączkę pod Palcem nie prowadzą znakowane szlaki. Jest ona położona w terenie udostępnionym dla taternictwa.
Na przełączkę można wejść łatwo z najwyższego punktu Wyżniego Pośredniego Wierszyka. Dość stromą grań opadającą z wierzchołka ku przełączce można obejść cofając się kilka metrów na zachód i schodząc około 10 metrów rynienką na stronę Doliny Hlińskiej do pierwszych trawników. Trawnikami tymi w kierunku przełączki z lekkim obniżeniem powracając na grań kilka metrów nad przełączką. Stamtąd kruchym terenem na zachodnie siodełko. 
Z zachodniego siodełka skalistym żlebem kilkanaście metrów w dół na stronę Doliny Hlińskiej, po czym przez opadającą z Palca grzędę do bliźniaczego żlebka i nim w górę na wschodnie, główne siodełko (0+, 10 minut).

Uwaga: W opisie przejścia granią w WHP 558 A i B jest wzmianka o "... stopniu w grani obrywającym się stromo ku głębokiej przełączce, za którą wznosi się śmiała turniczka". Czas przejścia z Koprowego Wierchu do tego miejsca (45 min) wskazywałby, że chodzi o Przełączkę pod Palcem (wtedy jeszcze bezimienną). Wariant B tej drogi jest niedorzeczny: przeskok przez przełączkę jest niemożliwy, wejście II-kowe na turniczkę również, chyba, że zaszły od powstania opisu jakieś zmiany w terenie. Również dalsza część: "Dalej kruchą granią przez kilka małych zębów do wcięcia w grani" całkowicie nie pasuje do terenu - przy Palcu nie ma żadnych zębów. 

Nasze wejścia:

Położenie na mapie:

Widoki na Przełączkę pod Palcem:
Widok na Przełączkę pod Palcem
Przełączka pod Palcem ze Szpiglasowego Wierchu
Widok na Przełączkę pod Palcem
Przełączka pod Palcem z Hrubego Wierchu
Widok na Przełączkę pod Palcem
Przełączka pod Palcem z grani Małego Koprowego Wierchu
Autorzy na przełęczy:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz