sobota, 17 sierpnia 2013

Groń

Groń

Groń (1446 m) słow. Veľký grúň to rozległy reglowy masyw po N stronie głównego grzbietu Tatr Bielskich. Jego najwyższy punkt znajduje się około 100 metrów na N od Siodła za Groniem (ok.1425m), które oddziela cały masyw od Turni nad Jaworzynką (1626m).
Cały masyw Gronia zawarty jest pomiędzy Doliną Kępy na W, jej odnogą, Żlebem z Siką na SW, Doliną Jaworzynką Bielską na E oraz Doliną Mąkową na N, której dnem przebiega granica Tatr. Na przeszło 1,5 kilometrowym odcinku N stoki Gronia opierają się o tą granicę.
Grzbiet Gronia sięga od Siodła za Groniem przez jego wierzchołek i długą na ponad 2,5 km grań opadającą do wideł Jaworzyńskiego Potoku z Bielskim Potokiem nieopodal dna Doliny Ździarskiej. Od grzbietu tego odgałęzia się ku Dolinie Kępy kilka lesistych grzęd poprzecinanych żlebami z największym i najniżej położonym Żlebem pod Groniem opadającym z Jaworzyńskiego Przechodu (ok.1180m). Jaworzyński Przechód znajduje się w masywie Gronia, gdyż rozległemu terenowi położonemu na N od jego siodła nie nadano osobnej nazwy.
W grzędzie oddzielającej Żleb pod Groniem od dna Doliny Kępy znajdują się skalne kazalnice o wysokości ścianek dochodzących do 50 metrów.
Stoki opadające do Doliny Jaworzynki Bielskiej są nieco niższe i mniej urozmaicone jak te opadające ku Kępom. Stan lasów jednak po obydwu stronach wygląda bardzo dobrze, nieliczne są miejsca działalności kornika. Działalność gospodarcza widoczna jest jedynie na ogołoconym niemal z drzew stoku N opadającym ku Dolinie Mąkowej, w Żlebie pod Groniem oraz nieco na S od Jaworzyńskiego Przechodu. Ładnie ogołocone i posprzątane.

SPACER GRANIĄ
X
/
Jaworzyński
Przechód
                /
            /
      /
/
Groń
|
Siodło za Groniem
|
|
Turnia nad Jaworzynką

Szlaki na Gronia:
W masywie Gronia nie prowadzą znakowane szlaki. Najbliższy szlak wiedzie dnem Doliny Mąkowej u podnóży N stoków szeroko pojętego masywu Gronia.

z Siodła za Groniem
Z Siodła za Groniem:
Z polanki na przełęczy na N ścieżką po lewej stronie skałek około 100 metrów zdobywając kilkanaście metrów wysokości, stamtąd w prawo na najwyższy punkt masywu (0-, 5 minut).z Jaworzyńskiego Przechodu
Z Jaworzyńskiego Przechodu:
Z siodła przełęczy na S trzymając się blisko grzbietu i omijając jedynie trudności natury botanicznej w górę przez łagodnie wznoszący się teren około 1-kilometrowy marsz na najwyższy punkt masywu (0-, 45 minut).
nad Jaworzyńskim Przechodem

Nasze wejścia:

Położenie na mapie:

Widoki na Gronia:
Groń z pasma Magury Spiskiej
Groń z Ptasiowskich Turni
Groń z Koziego Klina
Groń z Turni nad Jaworzynką

Autorzy na szczycie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz