środa, 14 sierpnia 2013

Pośrednie Jatki

Pośrednie Jatki


Pośrednie Jatki (1980m) słow. Prostredné Jatky to łagodnie nachylony odcinek grani w głównym grzbiecie Tatr Bielskich zaliczany do grupy Jatek Bielskich. Oddzielony jest Przełączką nad Wielkim Koszarem (1950m) od Zadnich Jatek (2020m) na północnym zachodzie oraz Przełączką nad Małym Koszarem (1964m) od głównego wierzchołka Skrajnych Jatek (2012m) na południowym wschodzie.
Na południową stronę, niemal na całej, ok. 400-metrowej długości grań poderwana jest ok. 20 metrowej wysokości pasem pionowej ścianki z dwiema trawiastymi, żlebowymi przerwami. Poniżej tej ścianki opada spod całej jej długości ostro zwężająca się ku dołowi (trawiasta u góry, kosówkowa niżej) wypukłość, zamknięta z obydwu stron depresjami sąsiednich przełęczy.
Najwyższy punkt grani Pośrednich Jatek znajduje się nieopodal Przełączki nad Małym Koszarem. Odgałęzia się z jego okolic w kierunku północnym Pośredni Diabli Grzbiet - szeroka, trawiasta i łagodnie nachylona u góry grzęda, poderwana stromymi ściankami na północ i na zachód, nieco łagodniej opada w kierunku północno-wschodnim i wschodnim.
Pośrednie Jatki od południa otacza Dolina Przednich Koperszadów, natomiast od północy dwa górne piętra Doliny pod Koszary - Wielki Koszar po zachodniej stronie Pośredniego Diablego Grzbietu i Mały Koszar po stronie wschodniej.
Cała grań opadająca do Wielkiego Koszaru podcięta jest urwistymi ścianami. W swym przewodniku z końca ubiegłego wieku Władysław Cywiński nie odnotowuje żadnych przejść tych ścian, jak również Wielki Koszar opisuje jako jedną z najrzadziej odwiedzanych dolinek w Tatrach.
Do Małego Koszaru opada strome zbocze również podcięte pasem ścianek, jednak znacznie niższym i z możliwością obejścia. O wycieczkach przez Mały Koszar na główny grzbiet Tatr Bielskich Wspomina już nawet Walery Eljasz. Obecnie jest to zapomniany przez turystykę odcinek.

południowy otwór Przeziorowej Dziury
W pierwszej graniowej kopce na zachód od najwyższego punktu Pośrednich Jatek (oddzielonej od niego przełączką z trawiastą przerwą w południowych ściankach) , nieco w dół i na południe od grani znajduje się zachodni otwór Przelotowej Dziury - krótkiej jaskimi. Jest on bez trudności dostępny, natomiast pod otworem południowym jest kilkumetrowa, pionowa ścianka. Przez południowy otwór można zaobserwować ciekawy widok na okolice Doliny Kieżmarskiej.

Uwaga: W 5 tomie swego przewodnika Władysław Cywiński podaje informację o otworze północnym i południowym. Oznaczałoby to "przebicie" całej grani, jednak jaskinia jest krótka i tunel w niej skręca, a obydwa otwory znajdują się, jak też podaje autor, po południowej stronie grani (jeden z "wylotem" na zachód).
Dodatkowo lokalizacja jaskini jest opisana jako położona"20 metrów na zachód od najwyższego punktu Pośrednich Jatek". Oznaczałoby to, że ich najwyższy punkt jest na zachód od wschodniego z dwóch żlebków przecinających południowe ścianki, a także przeniesienie Przełączki nad Małym Koszarem o jedną kopkę na zachód (faktyczny wierzchołek Pośrednich Jatek).

SPACER GRANIĄ
Pośredni
Diabli Grzbiet
Zadnie Jatki
(wsch)
---Przełączka nad
Wielkim Koszarem
//
\/
Pośrednie Jatki
\
Przełączka nad
Małym Koszarem
|
Skrajne Jatki

Nazwa grupy Jatek Bielskich pochodzi od wypasającego się na nich bydła, które podobno spadało z ich poderwanych grani.

Szlaki prowadzące na Pośrednie Jatki:
Na Pośrednie Jatki nie prowadzą żadne znakowane szlaki turystyczne. Szczyt należy do Tatr Bielskich, jest więc poza terenem udostępnionym dla taternictwa i wchodzenie nań jest nielegalne.

z Przełączki nad Wielkim Koszarem
Z Przełączki nad Wielkim Koszarem:
Z przełączki wraz ze starą Magistralą Tatrzańską dwoma zakosami w górę na szeroką trawiastą i bardzo wolno wznoszącą się grań Pośrednich Jatek. Granią tą około 400 metrów bez trudności na siodełko przed kulminacyjnym punktem grani i z siodełka w górę na ten najwyższy punkt (0-, 10 min).

z Przełączki nad Małym Koszarem
Z Przełączki nad Małym Koszarem:
Z przełączki łagodnie wznoszącą się, trawiastą granią na pobliski, pierwszy na zachód wierzchołek, przewyższający przełączkę o kilkanaście metrów - najwyższy w Pośrednich Jatkach (0-, 2 minuty).Nasze wejścia:
Położenie na mapie:
Uwaga: Na popularnej mapie Sygnatury Pośrednie Jatki są błędnie zaznaczone - przesunięte w grani na zachód, aż na wschodni wierzchołek Zadnich Jatek. Mapy wyd. Compass podają już nieco lepiej, choć z wysokością Przełączki nad Wielkim Koszarem dla pewnego punktu w grani Pośrednich Jatek.

Widoki na Pośrednie Jatki:
Widok na Pośrednie Jatki
Pośrednie Jatki znad Stręgacznika
Widok na Pośrednie Jatki
Pośrednie Jatki z okolic Szalonego Przechodu
Widok na Pośrednie Jatki
Pośrednie Jatki z pasma Magury Spiskiej
Widok na Pośrednie Jatki
Pośrednie Jatki z Zadnich Jatek
Autorzy na szczycie:
Wojtuś w Przeziorowej Dziurze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz