piątek, 16 sierpnia 2013

Hińczowy Zwornik

Hińczowy Zwornik

Hińczowy Zwornik (ok. 2360m) słow. Hincova kopa to odcinek Grani Głównej Tatr należący do Wołowego Grzbietu ze słabo wyróżniającym się wierzchołkiem. Oddzielony jest Hińczową Przehybą (ok.2345m) od Hińczowej Turniczki (ok. 2360m) na W oraz Wołową Przehybą (ok. 2350m) od Zachodniego Wołowego Rogu (ok. 2370m) na E.
Jak sama nazwa wskazuje, Hińczowy Zwornik jest zwornikiem dla swej S grani dzielącej górne piętra Doliny Mięguszowieckiej - Żabią Dolinę Mięguszowiecką od Doliny Hińczowej. W grani tej oddzielony jest Wołowcową Przełęczą (ok. 2180m) od jedynego nazwanego szczytu - Wołowca Mięguszowieckiego (2228m). Punkt zwornikowy znajduje się nieopodal Hińczowej Przehyby, na W krańcu grani Hińczowego Zwornika.
Na NE stronę do Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła opada z wierzchołkowej grani wysoka na około 200 metrów ściana ograniczona w dolnej części głębokimi kominami Hińczowej Turni oraz Małej Wołowej Szczerbiny.
Od S strony pod samą, skalistą grań podchodzą piargi Wołowcowej Równi w Wołowej Kotlince. Mały odcinek grani wierzchołkowej Znajduje się też nad Doliną Hińczową. Boczna grań biegnąca ku Wołowcowej Przełęczy opada na W do Doliny Hińczowej, a na E do Wołowej Kotlinki.

SPACER GRANIĄ
Hińczowa Turniczka--Hińczowa Przehyba--Hińczowy Zwornik---Wołowa Przehyba--Zachodni
Wołowy Róg
|
|
Wołowcowa
Przełęcz
|
Wołowiec
Mięguszowiecki

Nazwa Hińczowego Zwornika pochodzi od Doliny Hińczowej.

Szlaki prowadzące na Hińczowy Zwornik:
Na wierzchołekową grań nie prowadzą żadne znakowane szlaki. Jest położony w terenie udostępnionym dla taternictwa.


na Hińczowy Zwornik
Z Wołowcowej Przełęczy:
Z przełęczy bardzo łatwą (0) granią lub tuż po jej prawej stronie na podgraniowe trawniki, z nich skośnie w prawo w górę na najwyższy punkt (0, 25 min).

Z Wołowcowej Równi w Wołowej Kotlince piargami lub trawnikami w górę skośnie w lewo na trawniki w najwyższej części bocznej Grani Hińczowego Zwornika. Stamtąd skośnie w prawo w górę na najwyższy punkt (0, 30 min).


granią przez Hińczowy Zwornik
Granią z Wołowej Przehyby na Hińczową Przehybę:
Grań ma około 150 metrów długości, jest skalista i najwyżej łatwa (0+), w większości pozioma oraz możliwa do obejścia bez trudności (0-) kilkanaście metrów poniżej po S stronie. Z Wołowej Przehyby granią w górę na wierzchołek, z niego dalej granią do Hińczowej Przehyby (0+, 10 min).

Nasze wejścia:
Położenie na mapie:

Widoki na Hińczowy Zwornik:
Hińczowy Zwornik z Białczańskiej Przełęczy Wyżniej
Hińczowy Zwornik z Doliny Mięguszowieckiej
Hińczowy Zwornik z Wołowej Kotlinki
Hińczowy Zwornik z Wołowca Mięguszowieckiego
Autorzy na szczycie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz