czwartek, 13 czerwca 2013

Kocioł Kasprowy

Kocioł Kasprowy


Kocioł Kasprowy  jest jednym z pięter Zielonej Doliny Gąsienicowej, zlokalizowany w jej południowo zachodnim rogu.
Do Grani Głównej Tatr podchodzi na odcinku od Beskidu (choć nie od samego wierzchołka) do Kasprowego Wierchu. Po drugiej stronie tej grani znajduje się Dolina Cicha. Kolejnym ograniczeniem jest północno wschodnia grań Kasprowego Wierchu do mniej więcej połowy odległości pomiędzy Wyżnim i Niżnim Kasprowym Siodłem, skąd granica opada zboczem do progu doliny.
Próg Kotła Kasprowego jest mało wyraźny i raczej umowny. Stanowi go połączenie dolnej części grzędy Beskidu zamykającej Kocioł od wschodu ze zboczem Uhrocia Kasprowego.
Dnem doliny w jej dolnej części oraz grzędą Beskidu przebiega żółty szlak na Suchą Przełęcz. Szlak ten przecina też najwyższą, podgraniową część zbocza doliny.

Ograniczenia Doliny:

- Wyżnie Kasprowe Siodło
- Uhrocie Kasprowe

Coś z historii:
Niejakim problemem w literaturze jest nazwa dolinki. Początkowo w przewodnikach pojawiało się określenie "Sucha Dolina Stawiańska, zwana też Kotłem Kasprowym". Na mapach starszej daty przeważała Sucha Dolina Stawiańska. Mapa WiT wydana w 2012 roku, oponująca za nazwami z serii przewodników Władysława Cywińskiego podaje już Kocioł Kasprowy, choć sam ich autor opisując problem wskazuje, że "dla pełnej symetrii" pasowała by nazwa "Kocioł Gąsienicowy" - to w nawiązaniu do Kotła Goryczkowego. Patrząc jednak na tą samą mapę, można dopatrzeć się innego, bliższego związku - sąsiedztwo Suchej Doliny Stawiańskiej z Suchą Doliną Kasprową. Naszym zdaniem, każda z tych nazw może być słuszna (często na blogu pojawia się Sucha Dolina Stawiańska) byleby nie było ich więcej niż jedna.

Przez Kocioł Kasprowy poprowadzono w 1938 roku pierwszy w Polsce wyciąg narciarski. Niestety, jego  błędy konstrukcyjne nie pozwalały na wykorzystanie do przewozu osób do 1962 roku, w którym to zastąpiono pierwotny wyciąg saniowy koleją krzesełkową.

Szlaki wiodące Kotłem Kasprowym:
- żółty szlak prowadzący z Murowańca na Suchą Przełęcz przez grzędę Beskidu i Kocioł Kasprowy.

Nasze wycieczki doliną:
Położenie na mapie:

Obiekty w dolinie:

kolej krzesełkowa "Gąsienicowa"
Kolej krzesełkowa Gąsienicowa - w sezonie narciarskim z kursuje Zielonej Doliny Gąsienicowej na Kasprowy Wierch przez Kocioł Kasprowy wyciąg krzesełkowy.
Wywozi spragnionych "białego szaleństwa" (i nie tylko) 4-osobowymi krzesełkami z wysokości około 1600 metrów na wysokość około 1950 metrów.Otoczenie doliny:
Widok z żółtego szlaku na Uhrocie Kasprowe
Widok z żółtego szlaku na Kasprowy Wierch
Widok z żółtego szlaku na górną część grani Uhroca Kasprowego

Co zobaczymy z Kotła Kasprowego:
Widok z Kotła Kasprowego na Grań Kościelców i Świnicę
Widok z Kotła Kasprowego ku Żółtej Turni
Widok z Kotła Kasprowego w kierunku Doliny Suchej Wody

Widoki na Kocioł Kasprowy:
Kocioł Kasprowy z Zielonej Doliny Gąsienicowej
Kocioł Kasprowy z grani Beskidu
Kocioł Kasprowy z Kasprowego Wierchu
Kocioł Kasprowy z Karbu

Autorzy w dolinie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz