środa, 7 sierpnia 2013

Niżni Pośredni Wierszyk

Niżni Pośredni Wierszyk


Niżni Pośredni Wierszyk (2102 m) słow. Nižný Prostredný chrbát to odcinek bocznej, grani Koprowego Wierchu zawarty pomiędzy Przybylińską Przełęczą Wyżnią (2083m), która na południowym zachodzie oddziela go od Wyżniego Pośredniego Wierszyka (2235m), a Przybylińską Przełęczą Niżnią (ok. 1905m), poza którą grań wieńczy Przybylińska Czuba (1926m).
Grań Niżniego Pośredniego Wierszyka ma ponad 700 metrów długości, na której łagodnie wznosi się ku wschodowi przybierając 200 metrów wysokości na około 600 metrach długości. Najwyższy punkt znajduje się niespełna 100 metrów od Przybylińskiej Przełęczy Wyżniej.
Na południowo-zachodnią stronę do Doliny Hlińskiej opada z całej grani umiarkowanie nachylone zbocze w górze częściowo trawiaste, częściowo piarżyste, w dolnej dzieli się ono na szereg małych, zarośniętych kosówką, skalistych grządek poprzecinanych małymi, trawiastymi żlebkami.
Północne zbocza opadające do Doliny Ciemnosmreczyńskiej są już częściowo ścianami. Ciągną się od południowego brzegu Niżniego Ciemnosmreczyńskiego Stawu, wprost na który z najniższej części grani opadają dwie skaliste grzędy, do połowy Wyżniego Ciemnosmreczyńskiego Stawu, nad który opada z najwyższej części grani jedna, najdłuższa, skalista grzęda ograniczona głęboko wciętym żlebem Przybylińskiej Przełęczy Wyżniej. W środkowej części dość wysoko ciągną się piarżyska i trawniki, dopiero w górnej części przeważają skały.

SPACER GRANIĄ
Przybylińska Czuba
\
Przybylińska
Przełęcz Niżnia
\
Niżni Pośredni Wierszyk
\
Przybylińska
Przełęcz Wyżnia
\
Wyżni Pośredni Wierszyk

Nazwa Niżniego Pośredniego Wierszyku to zdrobnienie od Pośredniego Wierchu, jak uprzednio nazywano Koprowy Wierch. Obecnie nazwa dotyczy jego bocznej grani, a pośredni dlatego, że dzieli dwa górne piętra Doliny Koprowej.


Szlaki prowadzące na Niżni Pośredni Wierszyk:
dolny odcinek grani
Na grań Niżniego Pośredniego Wierszyku nie prowadzą żadne znakowane szlaki. Jest ona położona w terenie udostępnionym dla taternictwa.
Na najwyższy punkt można wejść łatwo z odległej Przybylińskiej Przełęczy Niżniej. Początkowy odcinek lepiej częściowo omijać bez trudności trawnikami tuż poniżej miejscami porośniętej kosówką grani. Wędrówka ostrzem grani nie przekracza trudności 0+, choć w większości jest to raczej bardzo łatwo (0).
środkowy odcinek grani
Po osiągnięciu pierwszego, wyróżniającego się w grani wierzchołka, widać kolejny garb w grani, niezbyt odległy, sprawiający wrażenie najwyższego punktu. Dalej bezproblemową (0-) granią omijając po lewej jedyny w niej ząb pod spiętrzenie tego garbu i nim nie opuszczając grani po skałkach w górę. Dopiero z tego garbu widać wierzchołek, na który wiedzie łatwa, około 100-metrowej długości grań widoczna na zdjęciu poniżej z Hemli jako autorka na szczycie (45 min, 0, miejsca 0+).


Nasze wejścia:

Położenie na mapie:
Na popularnej mapie wyd. Sygnatura (to już robi się nudne:) wierzchołki i przełęcze w Pośrednim Wierszyku są porozmieszczane dość przypadkowo - ale kolejność się zgadza:-)

Widoki na Niżni Pośredni Wierszyk:
Widok na Niżni Pośredni Wierszyk
Niżni Pośredni Wierszyk z Przybylińskiej Czuby

Widok na Niżni Pośredni Wierszyk
Niżni Pośredni Wierszyk z  Wrót Chałubińskiego
Widok na Niżni Pośredni Wierszyk
Niżni Pośredni Wierszyk z  Hrubego Wierchu
Autorzy na szczycie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz