środa, 7 sierpnia 2013

Wyżni Pośredni Wierszyk

Wyżni Pośredni Wierszyk


Wyżni Pośredni Wierszyk (2235 m) słow. Vyšný Prostredný chrbát to środkowy odcinek grani Pośredniego Wierszyka zawarta pomiędzy Przełączką pod Palcem (ok. 2210m) na wschodzie oraz Przybylińską Przełęczą Wyżnią (2083m) na północnym zachodzie. Za tymi przełęczami znajdują się odpowiednio Mały Koprowy Wierch (2329m) oraz Niżni Pośredni Wierszyk (2102m).
Najwyższy punkt grani znajduje się tuż nad zachodnim siodłem Przełączki pod Palcem, na którą urywa się z wierzchołka dość stroma grańka. W kierunku północno-zachodnim opada z najwyższego punktu długa na około 600 metrów, skalista grań z kilkoma pomniejszymi kulminacjami.
Wyżni Pośredni Wierszyk wznosi się nad dwoma górnymi piętrami Doliny Koprowej. Po południowej stronie znajduje się Dolina Hlińska, do której z całej długości grani opada urozmaicone, trawiasto-skaliste, miejscami również piarżyste zbocze. Całe zbocze ograniczają żleby sąsiednich przełęczy oraz przecina je w jednej trzeciej długości od wschodu jeden żleb szeroki u góry, wąski i stromy w dolnej części.
Na północ, do Doliny Ciemnosmreczyńkiej i częściowo do Doliny Piarżystej opada około 450-metrowej wysokości ściana. Również ograniczona jest Żlebem ku Palcu na wschodzie, obok którego opada z najwyższego punktu filar na próg Doliny Piarżystej oraz ukośnym żlebem z Przybylińskiej Przełęczy Wyżniej.

SPACER GRANIĄ
Niżni
Pośredni Wierszyk
\
Przybylińska
Przełęcz Wyżnia
\
Wyżni Pośredni Wierszyk
\
Przełączka
pod Palcem (zach)
-Palec-Przełączka
pod Palcem
-----Mały Koprowy
Wierch

Nazwa Wyżniego Pośredniego Wierszyku to zdrobnienie od Pośredniego Wierchu, jak uprzednio nazywano Koprowy Wierch. Obecnie nazwa dotyczy jego bocznej grani, pośredniej dlatego, że dzieli dwa górne piętra Doliny Koprowej.

Uwaga: W. H. Paryski przy opisie grani Pośredniego Wierszyka (droga 558) podaje dla niej wysokości "punktów" 2107m, 2102m i 1926m - zaczerpnięte z przewodnika Chmielowski - Świerz. Po wprowadzeniu nazewnictwa w grani, Arno Puškáš, po nim autorzy Bedekera Tatrzańskiego oraz niektórych map przypisali te wysokości kolejnym kulminacjom. Wystarczyłoby spojrzeć na grań chociażby ze Szpiglasowego Wierchu, a na pewno nikt nie podałby 5-cio metrowej równicy wysokości dla Wyżniego i Niżniego Pośredniego Wierszyka. 


Szlaki prowadzące na Wyżni Pośredni Wierszyk:
z Przybylińskiej Przełęczy Wyżniej
Na grań Wyżniego Pośredniego Wierszyku nie prowadzą żadne znakowane szlaki. Jest ona położona w terenie udostępnionym dla taternictwa.
Na najwyższy punkt można wejść łatwo (0+) z Przybylińskiej Przełęczy Wyżniej granią bądź z jej niewielkimi obejściami. Ze względu na długość grani zapamiętanie dokładnego przebiegu drogi i odtworzenie jej ze zdjęć jest trudne. Brak również szlakowskazów takich jak ścieżki czy kopczyki - grań nie jest zbyt popularna.
górna część grani
Ogólnie należy trzymać się możliwie blisko ostrza grani oraz wypatrywać łatwych obejść niewielkich uskoków zarówno po stronie Doliny Hlińskiej jak i Ciemnosmreczyńskiej w odległości nie większej niż 15-20 metrów pod granią. Przeważają trudności 0+, choć są przeplatane łatwiejszymi fragmentami (0+, 50 minut).

Nasze wejścia:
Położenie na mapie:

Widoki na Wyżni Pośredni Wierszyk:
Widok na Wyżni Pośredni Wierszyk
Wyżni Pośredni Wierszyk z Doliny Ciemnosmreczyńskiej

Widok na Wyżni Pośredni Wierszyk
Wyżni Pośredni Wierszyk ze Szpiglasowego Wierchu
Widok na Wyżni Pośredni Wierszyk
Wyżni Pośredni Wierszyk z Hrubego Wierchu
Widok na Wyżni Pośredni Wierszyk
Wyżni Pośredni Wierszyk z Małego Koprowego Wierchu
Autorzy na szczycie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz