środa, 7 sierpnia 2013

Płaczliwa Skała

Płaczliwa Skała


Ždiarska vidla
Płaczliwa Skała (2142m) słow. Ždiarska vidla lub Plačlivá skala to zwornikowy szczyt w Tatrach Bielskich, w Głównej Grani Tatr. W grani tej masyw Płaczliwej Skały oddzielony jest Szeroką Przełęczą Bielską (1830m) od Szalonego Wierchu (2061m) oraz Strzystarską Przełęczą (1969m) od Hawrania (2152m). W obydwu wymienionych graniach pomiędzy przełęczami a Płaczliwą Skałą istnieją jeszcze inne, mniej znaczące wierzchołki. W kierunku Szerokiej Przełęczy Bielskiej jest to Zadnia Płaczliwa Kazalnica (1923m) poprzedzona Zadnim Płaczliwym Siodłem (ok. 1915m), a przed Strzystarską Przełęczą - Płaczliwa Kopka oddzielona Płaczliwą Przehybą. W obydwu kierunkach z wierzchołka opadają skaliste uskoki.

Płaczliwa Skała jest poza tym zwornikiem dla mniej znaczących grani oraz grzęd. Na wschód od szczytu (później na północny wschód) odchodzi grań prowadząca do Głośnej Skały (1660m), od której Płaczliwą Skałę oddziela Głośny Przechód (1650m). Grań ta rozdziela Szeroką Dolinę od Żlebiny oraz tworzy wraz z granią opadającą ku Szerokiej Przełęczy Bielskiej wielki, trawiasty stok zwany Szerokim Polem.
Na północ od wierzchołka odchodzi grań prowadząca do  grupy turni zwanej Kościółkami (1830m) oddzielonych Przechodem nad Kościółkami (1820m).

Masyw Płaczliwej Skały jest rozbudowany również na stronę południową dzięki opadającym do Doliny Zadnich Koperszadów krótkim grzędom. W południowych stokach szczytu znajdują się Płaczliwe Kazalnice. Kolejno od wschodu są to: Zadnia Płaczliwa Kazalnica, która znajduje się pomiędzy Szeroką Przełęczą Bielską a Zadnim Płaczliwym Siodłem; Pośrednia Płaczliwa Kazalnica oddzielona od Płaczliwej Skały Pośrednim Płaczliwym Siodłem oraz Skrajna Kazalnica przynależna już do Płaczliwej Kopki. Pomiędzy Grzędy z Płaczliwymi Kazalnicami oraz grzędą z Płaczliwą Turniczką  wcinają się Płaczliwe Żleby (od zachodu: Skrajny, Pośredni i Zadni).

Płaczliwa Skała wznosi się nad trzema walnymi dolinami. Od północy jest to Strzystarski Żleb oraz Żlebina - górne piętra Doliny Bielskiego Potoku rozdzielone rozgałęzioną granią Kościółków, od wschodu otacza szczyt Szeroka Dolina - górne piętro Doliny do Regli, a od południowego zachodu  i południa górne piętro Doliny Jaworowej - Dolina Zadnich Koperszadów stanowiąca granicę pomiędzy Tatrami Wysokimi i Bielskimi.

SPACER GRANIĄ
Głośna Skała
Kościółki      /
|Głośny Przechód
Przechód
nad Kościółkami
/
/      
|      /
Płaczliwa Kopka---Płaczliwa Przehyba---Płaczliwa Skała---
/             |\
/Pośrednie   \
)(
/    
Płaczliwe Siodło
|
Zadnie
Płaczliwe Siodło
Płaczliwa TurniczkaPośrednia\
Płaczliwa KazalnicaZadnia
Płaczliwa Kazalnica

Płaczliwa Skała przez długi czas uważana była za najwyższy szczyt Tatr Bielskich. 

Na temat pochodzenia nazwy Płaczliwej Skały istnieją różne teorie. Według Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej nazwa pochodzi od wrażenia mokrej, południowej ściany Płaczliwej Skały, która miałaby zwiastować deszcz. Według W. Cywińskiego nazwa pochodzi od zacieków na owej ścianie, które mogłyby się kojarzyć ze łzami.

Słowacka nazwa Płaczliwej Skały, czyli Ždiarska vidla pochodzi od niemieckiej nazwy Gabelspitze, która odnosiła się zarówno do Hawrania, jak i do Płaczliwej Skały. W użyciu były dwie nazwy: Widła Niżnia, czyli Hawrań oraz Widła Strzystarska odnoszący się do Płaczliwej Skały. Z racji na to, że teren, na jakim znajduje się Płaczliwa Skała był własnością Ździaru, nazwa przekształciła się w znaną obecnie Ždiarskę vidlę.


Szlaki prowadzące na Płaczliwą Skałę:

Płaczliwa Skała od Szerokiej Przełęczy Bielskiej
Trawers wschodniego zbocza
Płaczliwa Skała od Szerokiej Przełęczy Bielskiej
Trawers wschodniego zbocza
Płaczliwa Skała od Szerokiej Przełęczy Bielskiej
Zakosy na północno-wschodnim zboczu

Na Płaczliwą Skałę nie prowadzą żadne znakowane szlaki turystyczne. Na szczyt można się dostać bez trudności (0-) wyraźną ścieżką będąca pozostałością dawnego, żółtego szlaku prowadzącego z Szerokiej Przełęczy Bielskiej. Ścieżka prowadzi początkowo granią, później po jej wschodniej stronie (na krótkim odcinku przez zarastającą kosodrzewinę) wschodnim zboczem do końca skalistej i urwistej części grani biegnącej ku Głośnej Skale.

Stamtąd wiedzie kilkoma zakosami w górę pośród jakby "pooranych" północnych stoków wyprowadzając na kolejną, północną grań Kościółków. Granią tą już na wierzchołek (45 min, 0-).


Nasze wejścia:


Położenie na mapie:
Płaczliwa Skała - mapa


Panorama z Płaczliwej Skały:
Panorama z Płaczliwej Skały
Widok z Płaczliwej Skały w stronę Jatek Bielskich (na wschód)
Panorama z Płaczliwej Skały
Widok z Płaczliwej Skały na słowackie Tatry Wysokie (na południe)
Panorama z Płaczliwej Skały
Widok z Płaczliwej Skały na Hawrań (na  północny zachód)
Widok na Płaczliwą Skałę
Widok z Płaczliwej Skały na okolice Ździaru (na północny wschód)

Widoki na Płaczliwą Skałę:
Masyw Płaczliwej Skały
Widok na Płaczliwą Skałę z Jagnięcego Szczytu
Płaczliwa Skała
Widok na Płaczliwą Skałę z Szalonego Wierchu
Widok na Płaczliwą Skałę
Widok na Płaczliwą Skałę ze Ździaru-Strednica

Autorzy na szczycie: