środa, 31 lipca 2013

Żabi Mnich

Żabi MnichŻabi Mnich
Żabi Mnich (2146m) słow. Žabí mních to zwornikowy szczyt na granicy polsko-słowackiej, w bocznej Grani Tatr Wysokich zwanej Granią Żabiego, dla której zwornikiem są Rysy.
Od masywu Żabiego Szczytu Wyżniego, a dokładniej od zwornikowej Wyżniej Spadowej Przełączki (ok. 2235m) oddziela go Białczańska Przełęcz Wyżnia (2085m), od Żabich Zębów zaś, ściśle od Zadniego Żabiego Zębu jest oddzielony Wyżnimi Żabimi Wrótkami (ok. 2085m). Żabi Mnich uprzednio uznawany był za szczyt dwuwierzchołkowy. Obecnie jego niższy o kilka metrów wierzchołek znajdujący się w bocznej grani odchodzącej na południowy zachód od Żabiego Mnicha nosi nazwę Żabiego Kapucyna (ok. 2138m), a wcięcie pomiędzy nimi to Żabia Szczerba (ok. 2111m).
Żabi Mnich wznosi się nad dwoma dolinami: na zachodzie, po stronie polskiej jest to Dolina Rybiego Potoku, na wschodzie, po słowackiej stronie jest to Żabia Dolina Białczańska.

Żabi Mnich wraz z całym jego masywem jest popularnym celem wśród taterników oraz wśród wprawniejszych turystów.
Nazwa Żabiego Mnicha pochodzi - pierwszy człon żabi od nazwy całego masywu, drugi człon mnich od jego kształtu, który przypomina mnicha.

SPACER GRANIĄ
Zadni Żabi Ząb
|
Wyżnie
Żabie Wrótka
|
Żabi Kapucyn--Żabia Szczerba--Żabi MnichŻabi Szczyt Wyżni
\|
Białczańska
Przełęcz Wyżnia
-------Wyżnia Spadowa
Przełączka
|
Spadowa
Turniczka


Szlaki prowadzące na Żabiego Mnicha:


Na Żabiego Mnicha nie prowadzą żadne szlaki turystyczne. Żabi Mnich leży w rejonie udostępnionym przez TPN dla taterników. Od strony słowackiej wejście jest wzbronione - Żabia Dolina Białczańska stanowi bowiem rezerwat i jest wyłączona z jakiegokolwiek ruchu turystycznego i taternickiego. 


Żabi Mnich wejście z Białczańskiej Przełęczy Wyżniej
Droga na Żabiego Mnicha
Na wierzchołek najłatwiej jest wejść z Białczańskiej Przełęczy Wyżniej dość wyraźną ścieżką, miejscami w ekspozycji (trudności I, z przełęczy do 10 minut).

Na przełęcz natomiast można się dostać ścieżką podejściowo-zejściową wspinających się w tym rejonie (od Czarnego Stawu na szczyt około 1 godz. 30 min, miejscami trudności I).
Nasze wejścia:
Położenie na mapie:

Panorama z Żabiego Mnicha:

Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na masyw Mięguszowieckich Szczytów
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na otoczenie Kotła pod Rysami
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha w stronę Miedzianego
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na Grań Żabiego
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na Żabią Dolinę Białczańską
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha w kierunku słowackich Tatr Wysokich (na wschód)
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na Grań Młynarza
Panorama z Żabiego Mnicha
Widok z Żabiego Mnicha na Żabi Szczyt Wyżni

Widoki na Żabiego Mnicha:
Widok na Żabiego Mnicha z Żabiego Szczytu Wyżniego
Widok na Żabiego Mnicha z Żabiego Szczytu Wyżniego
Widok na Żabiego Mnicha z Buli pod Rysami
Widok na Żabiego Mnicha z Buli pod Rysami
Widok na Żabiego Mnicha znad Morskiego Oka
Widok na Żabiego Mnicha znad Morskiego Oka
Widok na Żabiego Mnicha z Kazalnicy Mięguszowieckiej
Widok na Żabiego Mnicha z Kazalnicy Mięguszowieckiej
Widok na Żabiego Mnicha znad Żabiej Doliny Białczańskiej

Autorzy na szczycie:

3 komentarze: