sobota, 17 sierpnia 2013

Skrajny Granat

Skrajny GranatSkrajny Granat
Skrajny Granat (2225m) to zwornikowy szczyt w bocznej, Wschodniej Grani Świnicy, w polskich Tatrach Wysokich. Najniższy z "braci" Granatów. Oddzielony jest od Pośredniego Granata (2234m) Skrajną Sieczkową Przełączką (2197mm), od Wielkiej Orlej Turniczki (2162m) Granacką Przełęczą (2145m), a w północnej grani odchodzącej w kierunku Żółtej Turni - od Zadniej Pańszczyckiej Czuby (2174m) Pańszczycką Przełączką Wyżnią (ok. 2170m).
Wedle niektórych źródeł, lokalna główna grań biegnie z wierzchołka w kierunku północnym ku Żółtej Turni, natomiast grań Buczynowych Turni wraz z Koszystą i Wołoszynami jest granią boczną. Przeczy to założeniu, że "grań główna" jest granią dłuższą. Dodatkowo, grań północna Skrajnego Granata rozdziela tylko jedną dolinę walną na jej dwa wyższe piętra - grań wschodnia rozdziela kilka dolin, w tym walne. 
Otaczają go trzy doliny. Od zachodu Czarna Dolina Gąsienicowa, do której ze szczytu opada bardzo popularna wśród adeptów taternictwa i początkujących taterników, trzy-żebrowa ściana. Lewe orograficznie żebro oddzielone jest od środkowego Żlebem Wójcika-Bracha. Na północny wschód ze szczytu opada nieco niższa, niż zachodnia ściana na Zadnie Usypy w Dolinie Pańszczycy. Również na południowo-wschodnią stronę  do opada łatwa u góry, trudna w dolnej części ściana do Buczynowej Dolinki częściowo przecięta Zachodem Bednarskiego.


SPACER GRANIĄ
Zadnia Pańszczycka Czuba
|
Pańszczycka Przełączka Wyżnia
|
Skrajny Granat--Granacka Przełęcz--Wielka Orla Turniczka
|
Skrajna Sieczkowa Przełączka
|
Pośredni Granat

Przez szczyt przebiega jeden z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Tatrach - czerwono znakowana Orla Perć. Rejon Granatów uchodzi za jej łatwiejszą część - poza jednym miejscem pozbawioną sztucznych ułatwień.

Na szczycie jest ciekawy blok przypominający krzesło - widoczny na przedostatnim zdjęciu:-)
GRANATY

Granaty

Granaty to masyw znajdujący się w bocznej grani Tatr, obejmujący grupę trzech szczytów wraz z przełęczami: (od południa): od Sieczkowej Szczerby (2210m) przez Zadni Granat (2240m), Pośrednią Sieczkową Przełączkę (2218m), Pośredni Granat (2234m), Skrajną Sieczkową Przełączkę (2200m), aż do Skrajnego Granata (2225m) ograniczonego Pańszczycką Przełączką Wyżnią (2145m) na północy i Granacką Przełęczą (2145m) na wschodzie. Masyw ten jest bardzo popularny i dobrze znany. Przede wszystkim dlatego, że granią Granatów przebiega najtrudniejszy szlak tatrzański - Orla Perć, a mianowicie stosunkowo łatwy jej odcinek. Poza tym prowadzi na nie sporo dróg wspinaczkowych często odwiedzanych zarówno przez taterników jak i tatrzańskich kursantów. Granaty były miejscem wielu wypadków między innymi  za sprawą podciętych żlebów opadających z grani (na przykład łagodnie wyglądający, trawiasty u góry, a podcięty w dolnej części ponad 100-metrowym urwiskiem żleb Drege'a).


Zachodnia Ściana Granatów
Zachodnia Ściana Granatów (nad Doliną Gąsienicową)

Wschodnia Ściana Granatów
Wschodnia Ściana Granatów (nad Dolinką Buczynową)


Szlaki prowadzące na Skrajny Granat:

- Żółty szlak prowadzący znad Czarnego Stawu Gąsienicowego na Skrajny Granat,
- Orla Perć - szlak czerwony prowadzący z Zawratu na Krzyżne, na odcinku Zawrat - Kozi Wierch szlak jednokierunkowy.

Środkowym żebrem:
środkowe żebro - przebieg drogi
Najniższa część żebra rozpięta jest pomiędzy Żlebem Wójcika-Bracha oraz Zacięciem Górnisiewicza. Podejście pod najniższą część żebra od żółtego szlaku jedną z dwóch ścieżek podejściowych:
- dolna prowadzi wprost pod najniższe skałki środkowego żebra oraz do prawego żebra,
- górna, około 20 metrów wyżej, doprowadza do lewej ścianki żebra, którą wchodzi na drogę najwięcej zespołów.
Wariant niżej opisany rozpoczyna się w niewielkim żlebku na lewo od Żlebu Wójcika-Bracha.Wyciąg 1 - dnem bardzo kruchego i stromego żlebka oddzielonego od Żlebu Wójcika-Bracha niewielką grzędą zakończoną wielkim głazem i siodełkiem tuż za nim. Trudności w żlebie nie są duże (I, może miejscami II), jednak kruchość terenu nie daje pewnej asekuracji. Po zrównaniu się z w/w wielkim głazem w prawo na siodełko za nim. Na głazie łatwo założyć stanowisko z pętli.

ścianka 2 wyciągu, fot. Red Angel
Wyciąg 2 - z siodełka wprost w górę nieco trudną (I),  kruchą ścianką kilkanaście metrów, po czym trawers w lewo przez górną część żlebka nad skałki ograniczające go z lewej strony. Tam łatwy trawers trawiastym zachodem około 30 metrów tuż powyżej jedynych na skrajnym żebrze płatów kosówki aż do lewej krawędzi żebra.

Wyciąg 3 - uwaga: dla większości udających się na środkowe żebro zespołów jest to pierwszy wyciąg po pokonaniu nieco trudnej (I), ok. 20-metrowej rynny na lewej ściance - WC18(43E). Ten wyciąg wydaje się ogólnie najłatwiejszy - prowadzi ściśle ostrzem lub tuż po jego prawej stronie, trudności techniczne głównie I, tylko miejscami II, nieliczne stałe ubezpieczenia. Wyciąg kończy się na siodełku ze stanowiskiem z pętli na wielkim głazie.

kominek na 4 wyciągu
zacięcie na 4 wyciągu, fot. Red Angel
Wyciąg 4 - start ze stanowiska wprost do ciemnego kominka, którym w górę dość trudno (II) 8 metrów, po czym wyjście na łatwy teren w prawo. Tam gzymsami bardzo łatwy (0) trawers w prawo kilkanaście metrów (po drodze hak goprowski) do kilkumetrowego zacięcia. Zacięciem tym bardzo trudno (IV) w górę, po czym przez nieco trudną (I) kilkumetrową ściankę na poziomy teren ze stanowiskiem z dwóch ringów w skale. 
Uwaga: wedle subiektywnego odczucia przejście zacięcia jest najtrudniejszym miejscem całej drogi, wycena zacięcia w różnych źródłach waha się pomiędzy IV, a V.
spiętrzenie na 5 wyciągu, fot. Red Angel
Wyciąg V - od stanowiska kilka metrów poziomo przez siodełko w żebrze pod spiętrzenie wysokiego uskoku. Dobrze urzeźbionym uskokiem wprost w górę (I-II, w dolnej części ring) kilkanaście metrów do trudniejszego miejsca - Zacięcia Kusiona. Przejście Zacięcia Kusiona wiąże się z jednym trudniejszym przechwytem (V-, ring po lewej), powyżej którego na łatwy balkon. Balkonem kilka metrów poziomo przy połogiej ściance pod niewielkim okapikiem przeciętym ukośną załupą. Przez załupę skośnie w lewo w górę (hak goprowski po lewej, dobre urzeźbienie) pod okapikiem bardzo trudno IV na łatwy teren, którym kilka metrów w górę do stanowiska końcowego na kazalniczce przy szlaku. Dalej żółtym szlakiem na szczyt.

Nasze wejścia:

Położenie na mapie:
Skrajny Granat na mapie
Panorama ze Skrajnego Granata:

Panorama ze Skrajnego Granata
Widok ze Skrajnego Granata w stronę Pośredniego Granata (na południe)

Panorama ze Skrajnego Granata
Widok ze Skrajnego Granata w stronę Żółtej Turni (na północ)

Panorama ze Skrajnego Granata
Widok ze Skrajnego Granata w stronę Świnicy (na południowy zachód)

Panorama ze Skrajnego Granata
Widok ze Skrajnego Granata na Dolinę Gąsienicową (na północny zachód)

Panorama ze Skrajnego Granata
Widok ze Skrajnego Granata na Buczynowe Turnie (na wschód)
Widoki na Skrajny Granat:
Widok na Skrajny Granat z Małego Wołoszyna
Widok na Skrajny Granat z Małego Wołoszyna
Widok na Skrajny Granat z Wielkiej Koszystej
Widok na Skrajny Granat z Wielkiej Koszystej
Widok na Skrajny Granat z Królowej Równi
Widok na Skrajny Granat z Królowej Równi
Autorzy na szczycie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz